از کردار پرسش می‌شود

 در جلد سوم بحارالانوار است که از عقاید کسی در قبر سؤال کردند، همه را به خوبی جواب داد، از اعمالش پرسیدند، همه را خوب جواب داد.

تنها به او گفتند یادت هست روزی مظلومی را دیدی و به فریادش نرسیدی؟ دیدی آبرویش را می‌برند و می توانستی کمکش کنی و نکردی؟

این‌جا در پاسخ درماند (از جمله واجبات اغاثه ملهوف یعنی یاری کردن و فریادرسی ستمدیده است) که درموردی به وظیفه خودش عمل نکرده است.

به او گفتند: که یکصد تازیانه ازعذاب درباره تو حکم شده، یک تازیانه به او زدند و قبرش را پر از آتش کردند...

بلی! برای ترک یک واجب این‌طور می‌شود.

مقصود این است که نگویید کار ما درست است! برفرض که اصول عقایدت درست باشد و با همین اعتقاد صحیح از دنیا بروی، اعمالت را چه می‌کنی؟

آیا می‌توانی ادعا کنی که از جهت عمل لنگ نیستی؟

پیشوایان معصوم ما ناله می‌کنند که«ابکــی لســؤال منکــــر و نکیــــر فـی قبــــری»…

/ 0 نظر / 9 بازدید