انتظار

اباصالح همان کشتیّ نوح است
نه آن کشتی که او ناجیّ نوح است

من آن کنعانم و نوحم بوم باب
ولی کِی آیدم ناجی از این آب؟

از این دنیای طوفانی، رهایی
نباشد تا بوَم در این جدایی

مگر یابم رهی بهر توسل
کنم بر یوسف زهرا توکل

مگر آید نجاتی از در غیب
شود یکباره دنیا عاری از عیب

بیا از چشم‌هایم پرده بردار
و اگر نه کِی ببینم از تو رخسار؟

که چشمم بهر این لایق نباشد
به دریا جز تو ام قایق نباشد

/ 0 نظر / 8 بازدید