صفحه نخست | آرشیو وبلاگ | RSS


  موئسسه جزیره مجنون
  

این موسسه در محرم سال ١٣٨٧به دست برادران احمد رضا ناصح - ابوذر کمائی - سید محمد هاشمی - داود فتحی و تمامی دوستان که ما را در توسعه فرهنگ تشیع راهنمای کردند.

 لینک ثابت صفحه


......................